Jak zkontrolovat vločkovou grafitovou nečistotu?

Vločkový grafit obsahuje určité nečistoty, poté se měří obsah uhlíku v vločkovém grafitu a nečistoty, analýza stopových nečistot ve vločkovém grafitu, obvykle je vzorek před popelem nebo mokrým štěpením k odstranění uhlíku, popel rozpuštěný kyselinou a poté stanoven obsah nečistot v roztoku. Dnes vám řekneme, jak se určuje nečistota vločkového grafitu:
Metoda stanovení vločkových grafitových nečistot je metoda spalování, která má určité výhody a určité potíže.

1. výhody metody popela.
Metoda spalování nepotřebuje k rozpouštění popela použití čisté kyseliny, aby se předešlo riziku zavádění měřených prvků, proto se používá více.

2. obtížnost metody popela.
Je také obtížné zjistit obsah popela ve vločkovém grafitu, protože obohacení popela vyžaduje vysokoteplotní spalování a při vysoké teplotě se popel přilepí ke vzorkovacímu člunu a je obtížné jej oddělit, což vede k neschopnosti přesně určit složení a obsah nečistot. Stávající metody využívají výhody skutečnosti, že platinový kelímek nereaguje s kyselinou, a používají platinový kelímek ke spalování vločkového grafitu k obohacení popela a poté přímo zahřívají vzorek kyselinou v kelímku, aby se vzorek rozpustil, a poté určete složky v roztoku pro výpočet obsahu nečistot ve vločkovém grafitu. Tato metoda má však určitá omezení, protože vločkový grafit obsahuje velké množství uhlíku, který může způsobit, že platinový kelímek je při vysoké teplotě křehký a křehký, což snadno způsobí prasknutí platinového kelímku. Náklady na detekci jsou velmi vysoké a je obtížné je široce používat. Protože nečistoty vločkového grafitu nelze detekovat konvenční metodou, je nutné metodu detekce zlepšit.


Čas odeslání: 06. 06. 2021