Týmové řízení

147 Pravidla řízení týmu

Jeden nápad

Kultivujte skupinu lidí, kteří jsou dobří v řešení problémů, místo toho, abyste řešili všechny problémy sami!

Čtyři principy

1) Metoda zaměstnance může problém vyřešit, i když je to metoda hloupá, nezasahujte!
2) Nepokládejte odpovědnost za problém, povzbuzujte zaměstnance, aby více hovořili o tom, která metoda je účinnější!
3) Jedna metoda selže, nasměrujte zaměstnance k nalezení dalších metod!
4) Najděte efektivní metodu a poté ji naučte své podřízené; podřízení mají dobré metody, nezapomeňte se učit!

Sedm kroků

1) Vytvořte příjemné pracovní prostředí, aby zaměstnanci měli lepší nadšení a kreativitu při řešení problémů.
2) Regulujte emoce zaměstnanců, aby se zaměstnanci mohli na problémy dívat pozitivně a najít rozumná řešení.
3) Pomozte zaměstnancům rozdělit cíle na akce, aby byly cíle jasné a efektivní.
4) Využijte své zdroje na pomoc zaměstnancům při řešení problémů a dosažení cílů.
5) Chvalte chování zaměstnance, nikoli obecnou chválu.
6) Nechte zaměstnance provést sebehodnocení postupu práce, aby zaměstnanci našli způsob, jak dokončit zbývající práci.
7) Veďte zaměstnance, aby se „těšili“, méně se ptali „proč“ a více se ptali „co děláte“